Novinky

Home > Novinky > Kvalitní komunikací proti krizi

Kvalitní komunikací proti krizi

V současné době bojuje většina firem s ekonomickou krizí a stále se prohlubující hospodářskou recesí. Základním bodem postupu v nastalé situaci je snižování nákladů, které se v první řadě mimo jiné týkají mediální komunikace s veřejností, zvláště v podobě reklamy a s ní souvisejících PR textů. Firmy a společnosti zásadně šetří na veškeré textové komunikaci, ať již překladech, korekturách, copywritingu, nebo ghostwritingu apod. Tato tendence, i když je na počátku dobrý záměr co nejméně ohrozit finanční rozpočet daných společností, paradoxně přispívá k zpomalení znovuoživení trhu a zároveň také ohrožuje současné i budoucí fungování podniků.
Obezřetnost v investicích do mediální komunikace je opodstatněná, nadstandardní náklady si málo která firma dnes může dovolit. Současně ale hrozí riziko přerušení plynulé komunikace, a to jak B2C, tak B2B, a s tím související pokles poptávky po produktech. V B2B komunikaci bývá partnerem také firma, a ta si bude obezřetněji než jindy vybírat, s kým do businessu vstoupit. Nekvalitní komunikace se zákazníky může mít fatální důsledky. Řešením mohou být určité kompromisy, které zajistí rozvoj dosavadní prezentace a zároveň ušetří firmě náklady.
Produktem na trhu, který může přispět k řešení situace, jsou audity textů - analýzy a aktualizace, které si můžete objednat například na stránkách redpen.cz. Principem je vyjít ze stávajících textů, které firma doposud ke své komunikaci s potenciálním či stávajícím zákazníkem používala, a upravit je pro aktuální potřeby. Tak firma získá nové fungující prostředky komunikace, ale s minimálními náklady.
Ekonomická krize je a bude pro mnohé společnosti likvidační, na druhé straně již některé podniky dokazují, že pomocí flexibility a nápadů se dá z této náročné situace profitovat. Zásady fungování reklamy platí stále, a možná o to více, i v době hospodářské recese.

(tz)
více informací naleznete na www.redpen.cz

Návrat na začátek


Aktualizováno 14-04-2009

  • záložka


Redpen. Copyright (c) 2009 Redpen and/or its affiliates. All rights reserved. Administrator, Designed by Dadůl